POMPY SXTT-X

POMPY SERII SXTT-X

Wymienne gniazda zaworów

DELLMECO pneumatyczne pompy membranowe (AODD) są odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań.

1. Test szczelności przy ciśnieniu 8,2 bara
2. Wysokość ssania na sucho: 3,2 mWC / 4,8 mWC
3. Szczelność gniazd zaworu kulowego 100%

JAK INSTALOWAĆ POMPY DELLMECO?

SAMOZASYSANIE

Wysokość ssania może się wahać w zależności od materiałów konstrukcyjnych oraz warunków instalacji. Zakres wynosi od 5 m na sucho, do 9 m w warunkach zassania (warunki obliczone dla pompowania wody o temperaturze 20°C).

PRACA W ZANURZENIU

Nasze pompy mogą pracować przy pełnym zanurzeniu. Konstrukcja materiału powinna być kompatybilna z otaczającym płynem, a wylot powietrza musi być umieszczony ponad poziomem cieczy.

PRACA POD NAPŁYWEM

Powszechna, jako metoda czerpania z dna zbiorników i odstojników. Optymalne ciśnienie na wlocie powinno wynosić 0.2-0.3 bar.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALCACJI

W celu zmniejszenia naprężenia przewodów oraz przyłączy pompy zaleca się stosowanie przewodów giętkich po stronie zasysania i tłoczenia, a także do przyłączy sprężonego powietrza. W celu uzyskania najlepszych rezultatów DELLMECO zaleca zainstalowanie tłumika pulsacji po stronie tłoczenia pompy.

Bez tłumika

Z tłumikiem

1) Podłącz zawór przepływowy i spustowy do króćca tłocznego cieczy pompy.

2) Podłącz zawór konserwacyjny do króćca wlotowego ssania cieczy pompy.

3) Podłącz wąż do zaworu po stronie króćca ssawnego i zaworu po stronie tłocznej pompy.

4) Podłącz wąż po stronie ssawnej i tłocznej do odpowiednich naczyń.