POMPY MEMBRANOWE AODD

POMPY METALOWE

chemiczny, ceramiczny, petrochemiczny, minerałów i górnictwa, ochrony środowiska

DELLMECO pneumatyczne pompy membranowe (AODD) są odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań.

DELLMECO pneumatyczne pompy membranowe (AODD) są odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Mają one dużą odporność na ścieranie i odporne są na agresywne chemikalia, kwasy, oleje, rozpuszczalniki, farby, szlamy, a nawet media zawierające cząstki stałe, takie jak znalezione w ściekach. Pompy te mogą być również używane do przenoszenia proszku.

Wszystkie pompy są samozasysające, a wydajność i ciśnienie są łatwo kontrolowane.

Pompy nie wymagają smarowania i są tak zwanym „Stall-Free Design”, które sprawia, że rozpoczynają pracę zawsze, nawet przy niskim ciśnieniu i zużyciu powietrza.

Obudowa mająca kontakt z cieczą wykonana jest w następujących wersjach materiałowych: aluminium (kod: A..-X), aluminium pokryte PTFE (kod: B..-X), żeliwo (kod: C..-X) ), AISI 316 (kod: S..-X).

Zaprojektowane, aby osiągnąć:

– temperatury do +120°C
– ciśnienie do 14 bar
– pracę bez konieczności smarowania
– niskie zużycie powietrza
– odporne na ścieranie (PE, PE przewodzący)

Elastyczna instalacja

– BSP w standardzie
– PN10, PN16, ANSI, NPT, JIS, RJT,dostępne przyłącza z rozdzielonymi kanałami
– przyłącza mogą być obracane o 180°

Trwałość i niezawodność

– korpusy wykonanez litego PE lub PTFE (także w wersji przewodzącej)
– odporność na agresywne chemikalia
– łagodny cykl pompowania
– przetłaczanie cieczy lepkich

Doskonała membrana

– całkowicie gładka powierzchnia (bez otworów)
– części metalowe nie wchodzą w kontakt z cieczą
– materiał zgodny z wcześniej przedłożonym żądaniem

WIDOK 360

JAK INSTALOWAĆ POMPY DELLMECO?

SAMOZASYSANIE

Wysokość ssania może się wahać w zależności od materiałów konstrukcyjnych oraz warunków instalacji. Zakres wynosi od 5 m na sucho, do 9 m w warunkach zassania (warunki obliczone dla pompowania wody o temperaturze 20°C).

PRACA W ZANURZENIU

Nasze pompy mogą pracować przy pełnym zanurzeniu. Konstrukcja materiału powinna być kompatybilna z otaczającym płynem, a wylot powietrza musi być umieszczony ponad poziomem cieczy.

Positive suction head bar g

Powszechna, jako metoda czerpania z dna zbiorników i odstojników. Optymalne ciśnienie na wlocie powinno wynosić 0.2-0.3 bar.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALCACJI

W celu zmniejszenia naprężenia przewodów oraz przyłączy pompy zaleca się stosowanie przewodów giętkich po stronie zasysania i tłoczenia, a także do przyłączy sprężonego powietrza.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów DELLMECO zaleca zainstalowanie tłumika pulsacji po stronie tłoczenia pompy.

DANE TECHNICZNE POMP METALOWYCH

WYMIARY POMP METALOWYCH

WYDAJNOŚĆ POMP METALOWYCH

Lepkość cieczy ma wpływ na wydajność pompy.
Wydajność pompy ujęta na charakterystykach pracy odnosi się do wody (1cPs).
Wartość ta musi być odpowiednio przeliczona, gdy tłoczone medium posiada większą lepkość.

Jak dobrać rozmiar pompy?

1. Wprowadź wymaganą wydajność (l/min) oraz ciśnienie podnoszenia ,(przykład: wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 4 bar)
2. Określ przybliżone zapotrzebowanie ciśnienia i objętości powietrza ,(przykład: zapotrzebowanie 0,40 Nm3/min przy ciśnieniu 6 bar)

KODYFIKACJA POMP METALOWYCH