POMPY MEMBRANOWE AODD

Pompy Plastikowe

chemiczna, spożywcza, galwanotechniczna, produkcja papieru

DELLMECO pneumatyczne pompy membranowe (AODD) są odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań.

DELLMECO pneumatyczne pompy membranowe (AODD) są odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Mają one dużą odporność na ścieranie i odporne są na agresywne chemikalia, kwasy, oleje, rozpuszczalniki, farby, szlamy, a nawet media zawierające cząstki stałe, takie jak znalezione w ściekach. Pompy te mogą być również używane do przenoszenia proszku.

Wszystkie pompy są samozasysające, a wydajność i ciśnienie są łatwo kontrolowane.

Pompy nie wymagają smarowania i są tak zwanym „Stall-Free Design”, które sprawia, że rozpoczynają pracę zawsze, nawet przy niskim ciśnieniu i zużyciu powietrza.

Pompa ta jest pompą wyporową, która przetłacza ciecze za pomocą ruchów membrany działającej pod wpływem sprężonego powietrza. Korpus pompy stykający się z cieczą wykonany jest z PE (polietylen), przewodzącego PE, PTFE (politetrafluoroetylen), lub z przewodzącego PTFE..

Zaprojektowane, aby osiągnąć:

– temperatury do +120°C
– ciśnienie do 14 bar
– pracę bez konieczności smarowania
– niskie zużycie powietrza
– odporne na ścieranie (PE, PE przewodzący)

Elastyczna instalacja

– BSP w standardzie
– PN10, PN16, ANSI, NPT, JIS, RJT,dostępne przyłącza z rozdzielonymi kanałami
– przyłącza mogą być obracane o 180°

Trwałość i niezawodność

– korpusy wykonanez litego PE lub PTFE (także w wersji przewodzącej)
– odporność na agresywne chemikalia
– łagodny cykl pompowania
– przetłaczanie cieczy lepkich

Doskonała membrana

– całkowicie gładka powierzchnia (bez otworów)
– części metalowe nie wchodzą w kontakt z cieczą
– materiał zgodny z wcześniej przedłożonym żądaniem

WIDOK 360

JAK INSTALOWAĆ POMPY DELLMECO?

SAMOZASYSANIE

Wysokość ssania może się wahać w zależności od materiałów konstrukcyjnych oraz warunków instalacji. Zakres wynosi od 5 m na sucho, do 9 m w warunkach zassania (warunki obliczone dla pompowania wody o temperaturze 20°C).

PRACA W ZANURZENIU

Nasze pompy mogą pracować przy pełnym zanurzeniu. Konstrukcja materiału powinna być kompatybilna z otaczającym płynem, a wylot powietrza musi być umieszczony ponad poziomem cieczy.

PRACA POD NAPŁYWEM

Powszechna, jako metoda czerpania z dna zbiorników i odstojników. Optymalne ciśnienie na wlocie powinno wynosić 0.2-0.3 bar.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALCACJI

W celu zmniejszenia naprężenia przewodów oraz przyłączy pompy zaleca się stosowanie przewodów giętkich po stronie zasysania i tłoczenia, a także do przyłączy sprężonego powietrza.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów DELLMECO zaleca zainstalowanie tłumika pulsacji po stronie tłoczenia pompy.

Bez tłumika

Z tłumikiem

RODZAJE POŁĄCZEŃ

Standardowy BSP (gwint wewnętrzny)

Jest to standardowe złącze dla wszystkich pomp plastikowych i metalowych.

S - połączenia dzielone

Wszystkie modele pomp mogą być wyposażone w przyłącza dzielone (kod S). Pompę można przekształcić ze standardowej pompy membranowej o podwójnym działaniu napędzanej powietrzem w jednostkę z dwiema pojedynczymi komorami. Przyłącze ssące i tłoczne zastąpiono dzieloną tuleją z oddzielnym przyłączem ssawnym i tłocznym dla obu komór. Obie komory są niezależne, a dzięki temu samemu napędowi możliwe są dwa strumienie mediów w proporcji 1:1.

Połączenia kołnierzowe PN10

Opcja ta daje możliwość zastosowania złączy kołnierzowych zgodnych z DIN/PN10. Połączenia kołnierzowe wlotu/wylotu wykonane są za pomocą tulei gwintowanych wykonanych ze stali nierdzewnej. Dołączone oringi należy włożyć w rowki kolektorów w celu poprawy szczelności przed podłączeniem pompy.

F1 – Przyłącze kołnierzowe PN10 EPDM
F2 – Przyłącze kołnierzowe PN 10 NBR
F3 – Przyłącze kołnierzowe PN10 FEP/FPM

Inne rodzaje połączeń kołnierzowych

F4 – JIS B2220
F7 – PN10 DIN 2576
F8 – ANSI 150 RF SO
F9 – PN10/16 DIN 2277/2278

Inne przyłącza na zamówienie.

DANE TECHNICZNE

Polietylen i materiał PTFE

Polietylen przewodzący i materiał PTFE przewodzący

WYMIARY POMP PLASTIKOWYCH

WYDAJNOŚĆ POMPY PLASTIKOWEJ

Lepkość cieczy ma wpływ na wydajność pompy.
Wydajność pompy ujęta na charakterystykach pracy odnosi się do wody (1cPs).
Wartość ta musi być odpowiednio przeliczona, gdy tłoczone medium posiada większą lepkość.

Jak dobrać rozmiar pompy?

1. Wprowadź wymaganą wydajność (l/min) oraz ciśnienie podnoszenia ,(przykład: wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 4 bar).
2. Określ przybliżone zapotrzebowanie ciśnienia i objętości powietrza ,(przykład: zapotrzebowanie 0,40 Nm3/min przy ciśnieniu 6 bar)

KODYFIKACJA POMPY PLASTIKOWEJ