OPCJONALNE WYPOSAŻENIE POMP

OPCJE

 • Materiał membran: wyprodukowane z EPDM, NBR, lub/i TFM/PTFE
 • wysoka odporność na korozję
 • doskonałe właściwości renowacyjne
 • przeznaczone do szerokiego zakresu temperatur
 • łatwe do demontażu w celach serwisowych
 • Zawory kulowe z NBR, PTFE, PU (poliuretan), materiałów ceramicznych lub AISI 316
 • Tłoczki z PE lub PTFE (tylko dla pomp serii plastikowej)
 • Zawory powietrza z PETP z FPM lub NBR, mosiądzu z uszczelkami z EPDM lub FPM, AISI 316L z uszczelkami FKM
 • Zawory elektromagnetyczne (opcja MV) do stałych zastosowań dozujących
 • Opcje wysokociśnieniowe (HPM lub HPS) dostępne do 16 bar
 • System podwójnych membran (BC1-3) opcja dla optymalnego sterowania mediami
 • Monitoring membran (DM 1 lub 2)
 • Szeroka gama opcji czujnika skoku i liczenia (SC)
 • Powrót spłukiwania (operowane ręcznie lub pneumatycznie)
 • Powrót spłukiwania także: „czyszczenie na miejscu” (CIP) + opcja „dezynfekcja na miejscu” (SIP)
 • Tłumik pulsacji (na portach ssących i/lub rozładowania, a także jako opcja zintegrowana)
 • Pompa beczkowa i opcja pneumixer + załączniki
 • Różne połączenia flanszowe do specyficznych wymagań klientów:
 • DIN PN 10
 • PN 10 DIN 2576
 • PN 10/16 DIN 2277/2278
 • AISI 150 RF-SO
 • JIS B2220

Pompy ze wzmacniaczem ciśnienia (opcja HP)

Opcja wysokociśnieniowa (HP) to kompaktowy wzmacniacz, który można zamontować bezpośrednio na pompie. Jest w stanie podwoić ciśnienie tłoczenia i np. przy dostępnym ciśnieniu powietrza wynoszącym 7 barów ciśnienie może wynosić do 14 barów.

Jednostka HP zbudowana jest na bazie standardowych pomp DELLMECO, wykonanych z polietylenu (PE). Regulator ciśnienia jest zamontowany na pompie.

Zastosowania obejmują prasy filtracyjne i zawiesiny, szczególnie w przemyśle spożywczym i napojów, a także w gospodarce wodno-ściekowej.

Pompa z zaworem elektromagnetycznym (opcja MV)

Pompy z tworzyw sztucznych DELLMECO z opcją MV zastępują standardowy zawór powietrza zaworem elektromagnetycznym. Dzięki tej zmianie nośniki mają być dostarczone w sposób precyzyjny i w stałej objętości dla zastosowań w przemyśle chemicznym.Pompa jest wyposażona w 2- pozycyjny, 4-drożny zawór elektromagnetyczny.

Gdy solenoid zasila jedną komorę wewnątrz pompy, zwiększa się ciśnienie za pomocą powietrza, podczas gdy przeciwna komora jest rozładowana. Gdy stosowana jest energia elektryczna, elektromagnes sprawia, że narasta ciśnienie w komorze rozładowanej i przeciwna komora jest następnie oprowadzana.

Poprzez naprzemiennie włączać i wyłączać, elektromagnes umożliwia urządzenie do uruchomienia jak standardowy pompy DELLMECO i nie ma potrzeby smarowania.

Ta opcja wymaga 24 V DC do pracy.
Pompy z opcją MV są dla zatapialna.

System podwójnych membran (opcja BC)

Zgodnie z normami bezpieczeństwa, system podwójnych membran zastępuje standardową membranę układem dwóch membran oraz komory oddzielającej, wykonanej z przewodzącego PE i wypełnionej cieczą nieprzewodzącą.

Czujniki zainstalowane w komorach monitorują przewodność cieczy. Jeżeli membrana ulegnie uszkodzeniu, czujnik wykrywa zmianę przewodności i wysyła sygnał do kontrolera.

System podwójnych membran jest dostępny w trzech opcjach:
BC1 – system z kompletem czujników, standard
BC2 – system z kompletem czujników i kontrolerów
BC3 – system z kompletem czujników i kontrolerów do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

Licznik skoków membran (opcja SC)

Czujnik zainstalowany w centralnym korpusie pompy zlicza skoki membran. Ruchy membran są skanowane bezdotykowo przez czujnik – jest to bezpieczny sposób monitorowania, zupełnie niezależny od wpływu otoczenia oraz trybu pracy pompy. Czujniki skoków membran mogą być podłączone do istniejących detektorów lub do licznika suwów, który jest również dostępny w naszej ofercie. Po osiągnięciu zaprogramowanej wartości licznik przekazuje sygnał, który po dalszym przetworzeniu może zostać przekazany do zaworu elektromagnetycznego, w celu wyłączenia pompy.


System zliczania suwów jest dostępny w pięciu wersjach:
SC1 – czujnik skoku (Namur), do zastosowania również w strefach zagrożenia wybuchem
SC2 – system kompletny z czujnikiem i licznikiem skoków
SC3 – system komplety z czujnikiem, licznikiem skoków i miernikiem do stref zagrożenia wybuchem
SC4 – pneumatyczny system zaliczania skoków z przekaźnikiem ciśnienia
SC5 – system jak w przypadku SC4, dodatkowo wyposażony w licznik skoków

W przypadku zastosowania wersji SC1, czujnik skoku musi być podłączony do istniejącego kontrolera z wejściem Namur. W celu zastosowania urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem (kod SC3), pomiędzy czujnikiem a licznikiem należy podłączyć zabezpieczony przeciwwybuchowo miernik. Schemat podłączenia oraz dane techniczne są dołączone do wyposażenia elektrycznego. Szczegółowe informacje dotyczące komponentów elektrycznych znajdują się w materiałach dostarczonych przez producenta. Kontrolery należy zainstalować w specjalnie przeznaczonej do tego celu szafce.

Monitoring membran (opcja DM)

Pomimo, że membrany DELLMECO ze zintegrowanym metalowym rdzeniem zaprojektowano dla optymalnej trwałości użytkowej, są one częściami ulegającymi zużyciu. Jeżeli membrana zostanie zniszczona, pompowana ciecz może przedostać się do korpusu centralnego i wyciec na zewnątrz poprzez tłumik. Można temu zapobiec dzięki zastosowaniu prostego i efektywnego systemu monitorowania membran.

Pojemnościowy czujnik przebicia membrany jest montowany w tłumiku i rejestruje zbliżającą się do czujnika ciecz, bez względu na to, czy ma ona właściwości przewodzące, czy też nie. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na uszkodzenie membrany. Jednak w przypadku występowania wilgoci w otoczeniu, pomimo stosowania suchego sprężonego powietrza, mogą wystąpić fałszywe alarmy.

System monitoringu membran jest dostępny w dwóch opcjach:
DM1 – czujnik przebicia membrany (Namur), do stosowania również w strefach zagrożenia wybuchem
DM2 – kompletny system monitorowania membran z czujnikiem i miernikiem

Przyłącze flanszowe (opcja F)

Ta wersja zapewnia możliwość zastosowania przyłącza flanszowego zgodnie z DIN/PN10. Wkładki gwintowe służące do połączenia z flanszami, wykonane są ze stali nierdzewnej i zamontowanie w przyłączach. Dołączone O-ringi muszą być umieszczone w szczelinach przyłączy, w celu zapewnienia szczelności po podłączeniu pompy.

F1 – przyłącze flanszowe PN 10 EPDM
F2 – przyłącze flanszowe PN 10 NBR
F3 – przyłącze flanszowe PN 10 FEP/FPM

Podwójne przyłącza (opcja S)

Wszystkie modele pomp mogą być wyposażone w przyłącza z rozdzielonymi kanałami (opcja S).

Pompa może być przekształcona z pompy membranowej pracującej w dwóch łączących się obiegach, w pompę z dwoma osobnymi obiegami. Standardowe przyłącza na zasysaniu i tłoczeniu są zamienione na przyłącza z rozdzielonymi kanałami, dzięki czemu uzyskujemy osobne przyłącza na zasysaniu i tłoczeniu dla każdej komory pompy. Przez rozdzielenie, przy tym samym zasilaniu otrzymujemy dwa strumienie cieczy w proporcji 1:1.

Płaszcz grzewczy (opcja HJ)

Płaszcz grzewczy stosuje się w przypadku, gdy pompowane medium musi utrzymać określoną temperaturę (wysoką lub niską) w czasie procesu. Czynnik nagrzewający (lub chłodzący) krąży w obiegu płaszcza grzewczego. Płaszcz ten pokrywa wszystkie elementy mające styczność z medium tłoczonym. Opcja dostępna we wszystkich pompach higienicznych.

Wózek do pomp (opcja T)

Zapewnia mobilność pompie DELLMECO. Wózek jest dostępny jest dla wszystkich wielkości pomp.

Pompa proszkowa (opcja P)

Pompy DELLMECO można stosować do transportu i przeładowywania proszków, przy jednoczesnym zachowaniu ich suchości. Proces ten przebiega szybko, charakteryzuje się czystością, a koszty są dużo niższe niż w przypadku stosowania gotowych instalacji.

Właściwości:

– zastępuje ręczny proces przesypywania
– redukuje zanieczyszczenie powietrza – transport proszku bezpośrednio ze zbiornika do miejsca przeznaczenia
– ekonomiczna i prosta – w porównaniu do dużych, skomplikowanych systemów
– przenośna – łatwość transportu w razie konieczności zmiany miejsca pracy pompy

Transport proszków o gęstości do 800 kg/m3 (50lb/ft3).

Proszki, które mogą być bezproblemowo transportowane:
– różnego rodzaju sucha żywność
– wapień
– farmaceutyki
– talki
– mika
– silikony
– węgiel
– żywice akrylowe

Pneumikser

Pneumikser pracuje zarówno jako pompa transportu, jak i mikser. Urządzenie to wykorzystuje zbiornik cieczy do jej wymieszania i wydawania za zewnątrz. Pneumikser w prosty i bezpieczny sposób jest dopasowany do otworu wlewowego zbiornika. Dzięki temu pomysłowemu rozwiązaniu nie ma potrzeby mieszania, wstrząsania, czy też przepompowywania cieczy do zbiornika mieszającego, co eliminuję straty czasu, wzrost ilości odpadów, bałagan i dodatkowe koszty.

Pneumikser dostępny jest w wersji ze stali AISI 316L.

Tryb mieszania
Zawór wylotowy jest zamknięty, natomiast zawór recyrkulacyjny otwarty, co umożliwia krążenie cieczy w zbiorniku.

Tryb transportu
Zawór wylotowy jest otwarty, natomiast zawór recyrkulacyjny jest częściowo otwarty, co pozawala zarówno na mieszanie, jak i transportowanie cieczy na zewnątrz.

Długość rury może być dostosowana w zależności od zamówienia.

Pompy beczkowe (opcja D)

Pompy beczkowe DELLMCO, dla umożliwienia ich optymalnego doboru do medium tłoczonego, dostępne są w następujących wykonaniach materiałowych: PE, PTFE (także w wersji przewodzącej), aluminium oraz AISI 316L.

Mogą one pracować z cieczami o różnej lepkości. Dostępne są z przyłączami do 1″.

Converting 3/8″, 1/2″, 3/4″ or 1″ plastic or metal pumps to a drum or real application is easy. The adaptor kits are constructed of chemically resistant materials to handle any job. And the drum pipe assembly also comes complete with all the hardware needed. Simply attach the adaptor to the drum and then fix the pump with the pipe connected into the drum.

Standardowe długości rur: 1m lub 1,2 m.