← więcej informacji

ATEX-Plastic-pump-with-BC-option-web269

Zgodnie z normami bezpieczeństwa, system podwójnych membran zastępuje standardową membranę układem dwóch membran oraz komory oddzielającej, wykonanej z przewodzącego PE i wypełnionej cieczą nieprzewodzącą. Czujniki zainstalowane w komorach monitorują przewodność cieczy.

Jeżeli membrana ulegnie uszkodzeniu, czujnik wykrywa zmianę przewodności i wysyła sygnał do kontrolera.

.

System podwójnych membran jest dostępny w trzech opcjach:
BC1 – system z kompletem czujników, standard
BC2 – system z kompletem czujników i kontrolerów
BC3 – system z kompletem czujników i kontrolerów do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

.


Zapytaj naszych specjalistów:
ZAPYTANIE